Området

Rum til balance mellem
by og natur

Den nye bydel Stigsborg bliver grøn med mange træer og planter, grønne lommer rundt i byrummet og med den store Stigspark. Gennem bydelen løber en bred boulevard, som udstråler kvalitet og respekt.

 

De grønne områder giver dig mulighed for et aktivt fritidsliv sammen med et naturligt rum til fordybelse. Her kan du stå på SUP, svømme i fjorden, løbe i parken, udforske din nye yndlingsrestaurant eller cykle over til Aalborg.

Visualiseringen illustrerer en cykel- og gangbro fra Stigsborg og til Musikkens Hus. Den endelig udformning er i proces, hvorfor der tages forbehold for om broen kommer.

Her er en beliggenhed, der gør det let at komme ud i verden og ind i byens hjerte. Her er lufthavn og motorvejstilkørsel tæt på. Nem adgang til kollektiv trafik og - når cykelbroen forventes at komme over Limfjorden – er her også perfekte forhold for de bløde trafikanter.

Alt det der skaber en levende bydel

Stigsborg er et trygt område trukket væk fra de store hovedveje. Det er et område, der vil indeholde alt det, der skaber en levende by med muligheder: Park, skole, forskellige typer boliger og en mangfoldighed af beboere, promenade, p-huse, børnehave, butiksliv, restaurationer og fine byrum.

Bo lige ned til fjorden

Stigsborg er en bydel, der åbner nye muligheder. Havnebryggen Stigsborg er det første sted i den nye bydel, hvor du kan bo lige ned til Limfjorden med en fantastisk udsigt ud over Aalborg lige fra Musikkens Hus til industrihavnen, der lyses op ved aftentid.

”Stigsborg bliver Aalborgs grønneste bydel. Der kommer masser af træer og regnbede i gaderne, og som beboer får du blandt andet adgang til cykelværksted og dele-bytte stationer.”

- Annette Rosenbæk, Sekretariatschef, Stigsborg P/S

Fakta

Stigsborg er en helt ny bydel i Aalborg. Området på 54 hektar strækker sig fra Limfjordsbroen i vest, Nørresundby i nord, Limfjordstunnelen i øst og Limfjorden i syd. Bydelen er et af Danmarks største, kystnære udviklingsprojekter.

 

Havnebryggen Stigsborg passer til dig, der sætter pris på friheden, og et hjem, hvor der ikke skal bruges tid på vedligehold og græsslåning. Hvor alt er gennemtænkt, gennemført, nyt og lækkert.

Havnebryggen Stigsborgs to etaper har i alt 156 lejligheder i størrelsen fra 52 til 229 m2 – med 91 lejligheder i etape 1 og 65 lejligheder i etape 2. De mange boligtyper i forskellige størrelser sikrer en mangfoldig beboergruppe i forskellige aldre og faser af livet.