Området

Rum til balance mellem
by og natur

Den nye bydel Stigsborg bliver grøn med mange træer rundt i byrummet og i Stigsparken. Stigsborg kendetegnes ved at være et klassisk brokvarter med et stærkt aftryk fra det omgivende landskab. Gennem bydelen løber en bred boulevard, som udstråler kvalitet og respekt. Grønne områder giver mulighed for et aktivt fritidsliv, samtidig med at det giver rum til fordybelse. Her kan du stå på SUP, svømme i fjorden, løbe i den store park eller cykle over til Aalborgs pulserende centrum.

Visualiseringen illustrerer en cykel- og gangbro fra Stigsborg og til Musikkens Hus. Den endelig udformning er i proces, hvorfor der tages forbehold for om broen kommer.

Området har en beliggenhed, som gør det let at komme ud i verden og ind i byens hjerte. Her er lufthavn og motorvejstilkørsel i nem afstand. Bekvem adgang til kollektiv trafik og når cykel- og gangbroen forventes at komme over Limfjorden, også perfekte forhold for de bløde trafikanter.

Alt det der skaber en levende bydel

Stigsborg er et trygt område, trukket væk fra de store hovedveje. Det er et område under stor forandring: Park, skole, forskellige typer boliger, promenade, p-huse, børnehave, butiksliv og fine byrum. Alt sammen skyder op i de kommende år – til glæde for områdets beboere og for omegnens besøgende. På den måde kommer Stigsborg til at indeholde alt det, der skaber en levende by.

Bo lige ned til fjorden

Stigsborg er en bydel, der åbner nye muligheder. Havnebryggen Stigsborg er det første sted i den nye bydel, hvor du kan bo lige ned til Limfjorden med en fantastisk udsigt ud over Aalborg lige fra Musikkens Hus til industrihavnen, der lyses op ved aftentid.

”Stigsborg bliver Aalborgs grønneste bydel. Der kommer masser af træer og regnbede i gaderne, og som beboer får du blandt andet adgang til cykelværksted og dele-bytte stationer.”

- Annette Rosenbæk, Sekretariatschef, Stigsborg P/S

Fakta

Stigsborg er en helt ny bydel i Aalborg. Området på 54 hektar strækker sig fra Limfjordsbroen i vest, Nørresundby i nord, Limfjordstunnelen i øst og Limfjorden i syd. Bydelen er et af Danmarks største, kystnære udviklingsprojekter.

 

Havnebryggen Stigsborg passer til dig, der sætter pris på friheden og hvor der ikke skal bruges tid på vedligehold og græsslåning. Hvor alt er gennemtænkt, gennemført, nyt og lækkert.

Havnebryggen Stigsborg har 91 lejligheder i størrelsen fra ca. 55 m2 til 155 m2. De forskellige lejlighedstyper i forskellige størrelser sikrer en blandet beboergruppe i forskellige aldre og faser af livet.